Psychodrama bij Le-Renard

Wil jij inzicht krijgen in je gedrag? Wil je de mentale kant van het leven onderzoeken? Ben je op zoek naar mogelijkheden om je gedrag te beïnvloeden of te veranderen? Wil je relaties met anderen verbeteren en meer zicht krijgen op onderliggende conflicten die hierin een rol spelen? Wil je leren om assertief te zijn en gezonde grenzen te stellen? Neem dan contact op met Le-Renard.

Wat ga je doen?

Tijdens de psychodramatraining van Le-Renard kun je onderzoek doen naar de mentale kant van het leven, inzicht verwerven en oefenen met een focus die je zelf hebt vastgesteld. Je werkt met persoonlijke doelen en/of thema’s. Je maakt je inzichten en gevonden focus eigen en probeert zo gedragsbeïnvloeding of -verandering op gang te brengen.

Wat bereik je?

Verwerking en acceptatie komen tot stand. Andere perspectieven en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Psychodrama bevordert het vermogen van de deelnemers om creatiever om te gaan met situaties op persoonlijk en beroepsmatig vlak, met anderen én met zichzelf.

Aanpak

De psychodramatraining bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk 2,5 uur.
De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Tijdens de psychodramabijeenkomst krijg je de mogelijkheid om samen met de groep stil te staan bij jouw inbreng. Wie wanneer een inbreng heeft en centraal staat, wordt verdeeld over de verschillende bijeenkomsten, of wordt per bijeenkomst bepaald.

Wat is Psychodrama?

Psychodrama is een actieve, ervaringsgerichte methode die uitnodigt om dat wat je bezighoudt of blokkeert verbaal en non- verbaal om te zetten in beelden en scenes. Relaties met anderen staan centraal, actuele confrontaties, angst, innerlijke conflicten, maar ook de toekomst kunnen hierbij als materiaal dienen om in scène zetten. Er is een protagonist (hoofdrolspeler) die zijn casus inbrengt in de vorm van de zo genoemde als-of situatie. De gebruikte technieken en werkvormen uit dramaturgie zijn een krachtig hulpmiddel om op creatieve en spontane wijze de wereld en jezelf te onderzoeken. Zo maken we contact met de gevoelens, emoties en gedachten van de protagonist. Dan kun je ze onderzoeken en ze reflecteren.

Neem contact op met Le-Renard en bespreek de mogelijkheden

Tel. (06) 22 57 04 64info@le-renard.nl